Ансамбл

Актери:

Слободанка Чичевска

Кица Ивковска Велјановска

Весна Димитрова Бобевски

Зорица П.Панчиќ

Кети Борисовска

Маја Љутков

Марија Стефановска

Талија Настова

Драгана Босниќ

Славица Манаскова

Младен Крстевски

Васил Зафирчев

Јордан Витанов

Самуил Стојановски

Жарко Спасовски

Фаик Мефаилоски

Александар Велјановски

Друг Уметнички и Помошен Уметнички Кадар

Деан Дамјановски-Режисер

Ненад Витанов-Режисер

Софија Ристевска Петрушева-Режисер

Александар Ивановски

Сашо Димоски-Драматург

Катерина Момева – Драматург

Славиша Ѓеоргиев – Инспициент

Филип Коруновски – Сценограф

Сашко Костов – Музички соработник

Технички персонал

Никола Игнов – Технички Директор

Лаура Шкортова – Заменик технички директор

Игор Гаврилов – Шеф на сцена

Лазо Теов – тон мајстор

Марјан Тодоровски – светло мајстор

Марјан Неделковски – асистент светло мајстор

Јулија Ангеловска – Гардербоа

Спасе Шетрушев – Реквизитер

Благој Илиев – Асистент реквизитер 

Ѓоре Павлов – Сценска техника

Јовица Стаменовски – Сценска техника

Хишам Латифов – Сценска техника

Дејан Крстески – Сценска техника

Коче Мајсторов – Сценска техника

Никола Пауновски – Шеф на фоаје

Дејан Трипуновски – Одржување

Убавка Арсовска – Помошно технички персонал

Елица Михајловска – Помошно технички персонал

Енес Рамадановиќ – Помошно технички персонал

Администрација

Ванѓа Ѓоргиева – Советник за материјално и финансиско работење

Мирјана Ѓорѓиева – Технички секретар/архива

Игор Ѓоргиев – Советник за правни работи

Оливер Андовски – Советник за продажба