Aвтор
Мирјана Ојданиќ

Режија
Ненад Витанов

Улоги
Зорица П. Панчиќ
Кица Ивковска Велјановска


Костими
Марија Николовска

Дизајн на видео
Данчо Стефков

Инспициент
Никола Подлешки

Организатор
Славиша Ѓеорѓиев

Светло Мајстор
Маријан Тодоровски

Тон Мајстор
Лазо Теов

Гардероба
Јулијана Ангеловска

Шеф на Сцена
Дејан Трипуновски

Реквизитер
Спасе Петрушев

Сценска Техника
Игор Гаврилов
Дејан Крстевски
Никола Пауновски
Ѓоре Павлов

Плакат и Програмче
Данчо Стефков
Ана Лазаревска

 

 

 

 

 


Се случува  во една соба на сигурносна женска куќа.

Сигурните женски куќи се проект на „Женското движење“ , а служат да им помогнат на жените жртви на семејно  насилство, да им пружат засолниште до пронаоѓање на подобро животно решение ...

АКО Е ТОА ВОЗМОЖНО !

 

 

 

 

Copyright © NET STUDIO total production