Автор
Горан Стефановски

Режија
Мартин Кочовски

Сценографија
Филип Јовановски

Костимографија
Маја Кикириткова

Музичка инспирација
„ФОЛТИН“

Улоги
Зоран Љутков
Кирил Гравчев
Маја Љутков
Слободанка Чичевска
Кети Борисовска
Роберт Ристов
Самоил Стојановски
Едмонд Сотир
Александар Степанулески
Стефанија Зизовска
Илина Чоревска

Инспициент
Славиша Ѓеорѓиев

Светло Мајстор
Маријан Тодоровски

Тон Мајстор
Лазо Теов

Гардероба
Јулијана Ангеловска

Шеф на Сцена
Дејан Трипуновски

Реквизитер
Спасе Петрушев

Сценска Техника
Игор Гаврилов
Дејан Крстевски
Никола Пауновски
Ѓоре Павлов

Плакат и Програмче
Данчо Стефков

 

 

 

1.ЛЕКТИРА НА ЗАДАДЕНА ТЕМА

Детето без Фантазија-КИРИЛ ГРАВЧЕВ
Таткото-РОБЕРТ РИСТОВ
МАЈКАТА-КЕТИ БОРИСОВСКА

2.ДОВЕРЛИВО ДОСИЕ ВО ПОДЗЕМНИТЕ ПОДРУМИ НА ТАЈНИТЕ АРХИВИ

Младиот Архивар-ЕДМОНД СОТИР
Стариот архивар-САМОИЛ СТОЈАНОВСКИ
Жената војник-СЛОБОДАНКА ЧИЧЕВСКА

3.МАЛ ИНЦИДЕНТ ВО КАФЕАНАТА „БАЛКАН“

Господин Грчев-ЕДМОНД СОТИР
Госпоѓица Цаневска-СЛОБОДАНКА ЧИЧЕВСКА
Господин Аризан-САМОИЛ СТОЈАНОВСКИ

4.ПОДЕЛБА НА УЛОГИ НА ПРЕТСТАВАТА „ЦАР СИМЕОН“

Актерчето Ицо-КИРИЛ ГРАВЧЕВ
Директорот Славејков-РОБЕРТ РИСТОВ
Непознатиот Господин 1-ЗОРАН ЉУТКОВ
Непознатиот Господин 2-АЛЕКСАНДАР СТЕПАНУЛЕСКИ

5.ЉУБОВНА ИДИЛА НА ПЛАЖА ВО БУРГАС

Госпоѓа Балбакова-СТЕФАНИЈА ЗИСОВСКА
Господин Балбаков-АЛЕКСАНДАР СТЕПАНУЛЕСКИ
Лирскиот Љубовник Чорбе-КИРИЛ ГРАВЧЕВ

6.КИНЕСКА ДЕЛЕГАЦИЈА ВО ПРИЛЕП

Рампо Прцески-АЛЕКСАНДАР СТЕПАНУЛЕСКИ
Преведувач-ЗОРАН ЉУТКОВ
Кинези-СЛОБОДАНКА ЧИЧЕВСКА
       СТЕФАНИЈА ЗИСОВСКА
       КЕТИ БОРИСОВСКА
       МАЈА ЉУТКОВ
       ИЛИНА ЧОРЕВСКА

7.СЛУЧАЈОТ БЕЛОДРИНСКИ

Инкогнито Прв-МАЈА ЉУТКОВ
Инкогнито Втор-ИЛИНА ЧОРЕВСКА
Врската-СТЕФАНИЈА ЗИСОВСКА
Белодрински-РОБЕРТ РИСТОВ

8.„СРЕШТА“

Цветко-ЗОРАН ЉУТКОВ
Неда-МАЈА ЉУТКОВ
Џафер Ага-АЛЕКСАНДАР СТЕПАНУЛЕСКИ

9.ШТО СЕ СЛУЧУВАШЕ ВЕЧЕРТА ПО СВАДБАТА

Кумот-АЛЕКСАНДАР СТЕПАНУЛЕСКИ
Кумата-ИЛИНА ЧОРЕВСКА
Професорот по музика-ЗОРАН ЉУТКОВ
Меанџија-САМОИЛ СТОЈАНОВСКИ

10.ПИКНИК ВО НАПУШТЕНОТО СЕЛО СЕЛЦИ

Елица-МАЈА ЉУТКОВ
Жан-САМОИЛ СТОЈАНОВСКИ
Човек во фрак-ЗОРАН ЉУТКОВ

11.ПАНАЃУР НА ЃУРЃОВДЕН ВО МААЛОТО ЈУЏБУНАР

Јосиф-РОБЕРТ РИСТОВ
Славе-ЕДМОНД СОТИР
Анастасија-КЕТИ БОРИСОВСКА
Црнецот Со Труба-ЗОРАН ЉУТКОВ

12.СУРЕАЛИСТИЧКО - ДАДАИСТИЧКИ КРУЖОК

Руса-ИЛИНА ЧОРЕВСКА
Цара-ЗОРАН ЉУТКОВ
Бретон-АЛЕКСАНДАР СТЕПАНУЛЕСКИ

13.НЕНАДЕЈНА ПОСЕТА НА СУБОТИЦА

Александар-ЗОРАН ЉУТКОВ
Каталин-СТЕФАНИЈА ЗИСОВСКА
Старата-АЛЕКСАНДАР СТЕПАНУЛЕСКИ

14.КАЖИ ЗОШТО МЕ ОСТАВИ

Георги-РОБЕРТ РИСТОВ
Марина-МАЈА ЉУТКОВ
Мајката-КЕТИ БОРИСОВСКА

 
 
 

Copyright © NET STUDIO total production