ПОСЛЕДНИОТ
БАЛКАНСКИ ВАМПИР

 

Автор - ДЕЈАН ДУКОВСКИ

Режија - АЛЕКСАНДАР ИВАНОВСКИ

НОЌИТЕ ВО БЕЛ САТЕН

 

Автор - БРАТИСЛАВ ДИМИТРОВ

Режија - НЕНАД ВИТАНОВ

ШАШАРДИСАНИ ВРЕМИЊА

 

Автор - БЛАГОЈА РИСТЕСКИ ПЛАТНАР

Режија - СТОЈАН СТОЈАНОСКИ

БЕТИЈА

 

по мотиви на
АНЏЕЛО БЕОЛКО - РУЦАНТЕ

Режија - НИКОЛА РИСТОВ


ОНЕГИН

според романот во стихови 
“Евгениј Онегин” на А.С.Пушкин
препев на Георги Сталев

Режија - ЅВЕЗДА АНГЕЛОВСКА


ТРЕПЕРЕЊЕ

 

Автор - ДРАГАНА ЛУКАН НИКОЛОСКИ

Режија - НИНА НИКОЛИЌ


ММЕ КОЈ ПРВ ПОЧНА

 

Автор - ДЕЈАН ДУКОВСКИ

Режија - АЛЕКСАНДАР ИВАНОВСКИ

НОРА

 

Автор - ХЕНРИК ИБЗЕН

Режија - НИКОЛА РИСТОВ

ЗЛОСТОРСТВО НА ОСТРОВОТ
НА КОЗИТЕ

 

Автор - УГО БЕТИ

Режија - ДЕАН ДАМЈАНОВСКИ

ГЕНЕРАЛНА ПРОБА ЗА САМОУБИСТВО

 

Автор - ДУШАН КОВАЧЕВИЌ

Режија - СТОЈАН СТОЈАНОСКИ

БАХАНАЛИИ

 

Автор - ГОРАН СТЕФАНОВСКИ

Режија - НАТАША ПОПЛАВСКА

БЕЛЕГ ОД ЧОВЕЧКИ ЗАБИ

 

Автор - МИРЈАНА ОЈДАНИЌ

Режија - НЕНАД ВИТАНОВ

ЖЕНИ

 

Автор - МАРИЈА СТАНКОВА

Режија - СОФИЈА РИСТЕВСКА

 
     
 

Copyright © NET STUDIO total production