Автор
Благоја Ристески - Платнар

Режија
Стојан Стојаноски

Драматург
Јордан Витанов

Костимографија
Александра Крнинова Груев

Сценографија
Стојан Стојаноски

Кореографија
Васил Зафирчев

Избор на музика
Стојан Стојаноски

Дизајн на видео
Данчо Стефков

Рекламен материјал
Данчо Стефков

Улоги
Јордан Витанов
Васил Зафирчев
Александар Вељановски
Жарко Спасовски
Слободанка Чичевска
Весна Димитровска
Фаик Мефаиловски
Самоил Стојановски
Кирил Гравчев

Инспициент
Славиша Ѓеорѓиев

Светло Мајстор
Маријан Тодоровски

Тон Мајстор
Лазо Теов

Изработка на костими
Снежана Пауновска

Гардероба
Јулијана Ангеловска

Шеф на Сцена
Дејан Трипуновски

Реквизитер
Спасе Петрушев

Сценска Техника
Игор Гаврилов
Дејан Крстевски
Никола Пауновски
Ѓоре Павлов

Никола Подлешки

Уметнички директор
Васил Зафирчев

Директор
Јордан Витанов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Copyright © NET STUDIO total production