Родена - 1985г.

ДСУ Димитар  Влахов Велес    2000 - 2004

Факултет за Драмски Уметности Скопје  2006 – 2010

 

ИСПИТНИ ПРЕТСТАВИ :

Чехов – Три  сестри
Грчка трагедија – Багхи
Контаминација - дела од Александар Блок - Ласица и Сатински и Галчински (Зелената Гуска)
Дипломска представа – Артур Шницлер – „Вртелешка“

 

СЛАВИЦА МАНАСКОВА

 
 
Улога во филм „Илузија“ женска споредна улога  2007
Реклама за Сава Табак осигурување     2008
Приватен проект - Зелената Гуска во акција за Европа 2009
Театарска представа „Жени“ - Театар Јордан Хаџи Константинов Џинот  Велес       2009
 
 
     
 

Copyright © NET STUDIO total production