Нови информации

Програма за спроведување на аудиција по јавниот конкурс за вработување на актер на определено време.

Во прилог е програмата за спроведување на аудиција по јавниот конкурс за вработување на актер на определено време.
Објавата на програмата и целосниот материјал е се со цел кандидатите да имаат повеќе време за подготовка.
Аудицијата како дел од постапката за вработување ќе се одржи по извршената проверка на доставените документи.
Фазите на постапката за вработување ќе започнат по конечноста на решението за избор на претседател на државата.
За точните датуми ќе бидете навремено известени.
Програмата за аудиција и задолжителните материјали можете да ги симнете на следниот линк.

Did you like this? Share it!