Month: м.г

Орестија

Проект помеѓу Народен театар Јордан Хаџи Константинов – Џинот и Националната опера и балет

Автор: Есхил

Режија: Александар Ивановски, Деан Дамјановски, Ненад Витанов, Софија Ристевска – Петрушева

Кореорграф: Саша Ефтимова и Олга Панго

Костимограф: Раде Василев