Ансамбл

Актерска екипа:

Слободанка Чичевска
Маја Љутков
Славица Манаскова
Симона Димковска
Весна Димитрова Бобевски
Зорица П. Панчиќ
Јордан Витанов
Исидор Јовановски
Жарко Спасовски
Благојчо Стојанов
Фаик Мефаилоски

Друг уметнички и помошен уметнички кадар:

Деан Дамјановски – режисер

Сашо Димоски – драматург

Ненад Витанов – режисер

Kaтерина Момева – драматург

Софија Ристевска – Режисер

Славиша Ѓеоргиев – инспициент

Александар Ивановски – Режисер

Филип Коруновски – сценограф

Технички персонал:

Никола Игнов – Технички директор

Игор Ѓоргиев – декоратер

Лаура Шкортова – видео

Јулија Ангеловска – гардеробер

Лазо Теов – Светло

Орхидеја Дукова – Суфлер

Лазо Теов – Аудио

Зоран Јордев – Светло

Технички персонал:

Никола Игнов – Технички Директор

Лаура Шкортова – аудио и видео

Лазо Теов – тон

Марјан Тодоровски – светло

Зоран Јордев – светло

Јулија Ангеловска – Гардероба

Елена Кочановска – Гардероба

Игор Гаврилов – Одговорен декоратер

Ѓоре Павлов – Декоратер

Јовица Стаменовски – Декоратер

Хишам Латифов – Декоратер

Орхидеја Дукова – суфлер

Благој Илиев – Реквизитер

Убавка Арсовска – Хигиеничарка

Елица Михајловска – Хигиеничарка

Василка Најдовска – Хигиеничарка

Енес Рамадановиќ – Хигиеничар

Дејан Трипуновски – Одржување и климатизација

Дејан Крстески – Прием на посетители

Никола Пауновски – Прием на посетители

Администрација

Ванѓа Ѓоргиева – Советник за материјално и финансиско работење

Мирјана Ѓорѓиева – Технички секретар / архива

Игор Ѓоргиев – Правник

Оливер Андовски – Советник за продажба / билетар