Ансамбл

Актерска екипа

Слободанка Чичевска
Маја Љутков
Симона Димковска
Весна Димитрова Бобевски
Зорица П. Панчиќ
Славица Манаскова
Јордан Витанов
Исидор Јовановски
Жарко Спасовски
Благојчо Стојанов
Фаик Мефаилоски

Уметнички кадар

Деан Дамјановски – режисер
Сашо Димоски – драматург
Ненад Витанов – режисер
Kaтерина Момева – драматург
Софија Ристевска – Режисер
Славиша Ѓеоргиев – инспициент
Александар Ивановски – Режисер
Филип Коруновски – сценограф

Технички персонал

Никола Игнов – Технички директор
Сашко Костов – Аудио
Хишам Латифов – декоратер
Елена Кочановска – гардероба
Орхидеја Дукова – Суфлер
Лаура Шкортова – видео
Ѓоре Павлов – декоратер
Јулија Ангеловска – гардеробер
Марјан Тодоровски – Светло
Игор Гаврилов – декоратер
Горан Димов – декоратер
Зоран Јордев – Светло
Јовица Стаменовски – декоратер
Благој Илиев – реквизитер

Технички персонал:

Убавка Арсовска – Хигиеничарка

Елица Михајловска – Хигиеничарка

Василка Најдовска – Хигиеничарка

Енес Рамадановиќ – Хигиеничар

Дејан Трипуновски – Одржување и климатизација

Дејан Крстески – Прием на посетители

Администрација

Ванѓа Ѓоргиева – Советник за материјално и финансиско работење

Мирјана Ѓорѓиева – Технички секретар / архива

Игор Ѓоргиев – Правник

Оливер Андовски – Советник за продажба / билетар