Вести

Слуга на двајца господари

Според :Карло Голдони
Режија: Ненад Витанов
Сценографија: Филип Витанов
Костимографија: Катерина Чукниева

Улоги:

Труфалдино : Благојчо Стојанов
Флориндо: Жарко Спасовски
Беатриче: Симона Димковска
Пандолфо: Самоил Стојановски
Розаура: Славица Манаскова
Ломбарди: Зорица П. Панчиќ
Силвио: Кристијан Саздовски
Тебалдо: Фаик Мефаилоски
Бландона: Талија Настова
Софија: Весна Димитровска Бобевски
Марија: Кица Ивковска
Џовани: Јордан Витанов

„Слуга на двајца господари“ е позната и популарна комедија во историјата на светската драма и театар, напишана во 1746 година како типична комедија дел арте. Дејството е сместено во Венеција, а во основата се актерската импровизација и бурлеската со кои се карикираат личности од сите општествени слоеви.

Претставата е комедија, која зборува на современ јазик, за  проблемите кои се вечни.  Тоа е светот на богатите и сиромашните.  Во животот е социјална драма а во театарот е комедија. Главниот јунак се бори да врзе крај со крај, не месец за  месец, туку ден за ден. Низ неговата приказна  го следиме цело едно општество, што се случува. Претставата е во современ контекст и секој од публиката ќе се пројаде во неа.

Ненад Витанов. 

Одам на лов

“ОДАМ НА ЛОВ“

Автор: Жорж Фејдо
Режија: Деан Дамјановски

Драматург: Сашо Димоски
Сценографија: Филип Коруновски
Костимографија: Елена Вангеловска

Улоги:
Морис Васил Зафирчев
Леонтина – Маја Љутков
Дишотел – Фаик Мефаилоски
Касањ Самоил Стојановски
Гонтран – Жарко Спасовски
Г-ѓа Латур Кети Борисовска
Бабет Талија Настова

„Како да поставиме комична фарса во овој век на противречности, еколошки катастрофи, огромни разлики и социјална поделеност, свет во кој нештата се менуваат со брзината на интернетот? Дали овој жанр ќе остане само некој вид историски експонат или може да добие на актуелност? Кои се овие ликови, затворени во својот свет на вонбрачни љубовни интриги, незаинтересирани за светот околу нив? Нашата претстава Одам на лов е осовременување на една класична комична фарса, во насока на излегување од нејзиниот херметизам и отворање кон актуелниот општествено социјален момент. Жанровски таа личи на своевиден телевизиски ситком, со сите негови типизирани ликови и заплети, но таков, во којшто на моменти гледаме од другата страна на кулисата, од другата страна на смеата“. 

Деан Дамјановски, режисер

Неверојатно богатата театрографија на Жорж Фејдо (четириесет и еден драмски текст, создадени во периодот од 1873 до 1916 година) испишана е во фарсично-комичен ракопис во кој доминираат комедијата на ситуации и комедијата на карактери. Одам на лов (1892 г.) е комедија инспирирана директно од контекстот на декадентниот француски (полу)свет, на крајот од предминатиот век. Комичното, напишано во брзи сцени, низ брза промена на ситуациите, произлегува од карактерите и нивното банално секојдневие во кое нема простор за длабокочовечки прашања, драма и метафизика. Пиесата, мајсторски изведена во комични заплети и фарсични расплети, го исмева духот на времето: низ љубовнички лавиринти во кои ликовите се среќаваат, разминуваат, препознаваат и избегнуваат. Оваа продукција на текстот го контекстуализира наведениот декадентен свет и спроти него поставува огледало на реалноста, на нашата реалност сега и овде, коментирајќи го неговиот лажен сјај. 

Сашо Димоски, драматург

Сестрите Прозорови

„СЕСТРИТЕ ПРОЗОРОВИ“
според „Три сестри“ од А.П.Чехов,
документаристички и авторски материјали

Режија: Васил Зафирчев
Адаптација и драматургија: Сашо Димоски

Костимографија: Раде Василев
Сценографија и музичко обликување: Васил Зафирчев и Сашо Димоски
Дизајн на плакат и рекламен материјал: Филип Коруновски


Улоги: Кети Борисовска, Маја Љутков, Славица Манаскова,
Жарко Спасовски и Фаик Мефаилоски


Жанр: современа драма


Времетраење: 65 минути


Опис: Ништо во оваа претстава не реферира на пиесата на Антон Чехов ’Три Сестри‘ на која упатува насловот, освен најголемиот дел од текстот за изведбата. Во оваа претстава, трите Чехови сестри, Олга, Маша и Ирина Прозорови, не се драмски ликови. Трагични се. Исчашени се од зглобот, од нивната природна драмска зададеност и создадени се нови ликови што и натаму го имаат драмскиот квалитет на Чехов – само се обоени со трагична гама и се поставени во нов, фрагментиран систем од односи, чија целина е постигната преку документаристичка рамка. Нивната безнадежност, која гласно нѐ засега, доведена е до екстрем, засегнувајќи го личниот опстанок. За ваквиот опстанок, опстанок среде безнадежност, е создадена оваа претстава.


Премиера:
22 јануари 2020 година, Камерна сцена

*Претставата не е за лица под 14 години, а заради трепкачки ефекти во светлосниот дизајн истата не се препорачува за лица кои патат од епилепсија.