Нови информации

Свадбата

СВАДБАТА е претстава за комплексноста на човечките животи кои што константно се поставени пред нови, непредвидливи предизвици. Свадбата на која што присуствуваат нашите четири ликови е централна точка, главен мотив, за откривањето на многу бизарни и неочекувани меѓучовечки врски. На површина доаѓаат многубројните трауми од минатото кои што го определуваат општествено социјалниот контекст на ликовите. Во овој век на либерален капитализам, каде што финансиите масовно го определуваат нашето секојдневие, човечките животи и индивидуалните приказни се најважното средство за борба против суровата и неповратна глобализација. Свадбата е ринг на бескрајните  човечки страсти.
Софија Ристевска Петрушева / режисер

Did you like this? Share it!