За Нас

Националната Институција Центар за култура „Јордан Х.К-Џинот“, Велес е една од најстарите и водечки театарски институции во Македонија, основана во 1948 година.

Театарот го носи името на неговиот патрон Јордан Хаџи Константинов Џинот – првиот македонски драмски писател и основач на македонскиот театар. Театарот има долга и богата историја од 70 години продукција. Сите од водечките македонски театарски уметници ги започнале своите кариери токму на сцената на овој театар.

Театарот „Јордан Х.К-Џинот“, Велес е национална театарска институција финансирана од Министерството за култура на Република Македонија и има 40 вработени: 20 во уметничкиот ансамбл, 14 во техничкиот оддел и 6 во административниот оддел на театарот.

Театарот има нова репрезентативна театарска зграда со највисоки технички стандарди и театарски простор со голема сцена предвидена за 370 луѓе и мала сцена со отворен студиски концепт предвидена за 104 луѓе во публиката. Театарот има модерен технички систем со највисоки технички перформанси.